ภาพกิจกรรม
การติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐานและใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
การติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐานและใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

ภาพเพิ่มเติม: https://drive.google.com/drive/folders/1cUDNsSsSUErgUxgdyDoa-Y94Aj9wd86Z
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2564,19:12   อ่าน 55 ครั้ง