ภาพกิจกรรม
โครงการเจียระไนเพชรภาษาไทย เตรียมความพร้อม NETSAT ภาษาไทย
โครงการเจียระไนเพชรภาษาไทย เตรียมความพร้อม NETSAT ภาษาไทย ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  วันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

ภาพเพิ่มเติม:https://drive.google.com/drive/folders/1OVV5FaMJO5D77Y6_AaoTNLQZLlMOaCOV
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2564,19:13   อ่าน 59 ครั้ง