ภาพกิจกรรม
หัวข้อข่าว : การประชุมสหวิทยาเขตพญาแล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการและจัดการประชุมสหวิทยาเขตพญาแลโดยมี นายชัยรัตน์  เจริญสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เป็นประธานสหวิทยาเขตในการประชุมครั้งนี้ 
เพื่อปรึกษาข้อราชการ และขับเคลื่อนการศึกษา และพันธกิจต่างๆของกลุ่มสหวิทยาเขต 
ณ หอประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2564,12:13   อ่าน 48 ครั้ง