ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาสปี 2021
  วัน อังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 8.05 น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น โดยมีนายชัยรัตน์ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ทราบถึงประวัติความเป็นมา รวมไปถึงเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลดังกล่าว
โดยในครั้งนี้จัดให้มีการแสดง การประกวด การจัดซุ้มกิจกรรม มอบรางวัลและขนมให้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเตชะธัมโม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ภาพ Google Drive
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2564,17:17   อ่าน 82 ครั้ง