ภาพกิจกรรม
หัวข้อข่าว : การอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล มุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 8.30 น. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล มุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) โดยมีนายชัยรัตน์  เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ และเป็นประธานศูนย์ HCEC โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้กล่าวเรียนเชิญ นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานในการเปิดการอบรมครั้งนี้
โดยการจัดอบรมเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟต์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งใช้ระยะเวลาในการจัดอบรม วันที่ 8 – 9 มกราคม. 2564

โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2565,22:36   อ่าน 66 ครั้ง