ภาพกิจกรรม
พิธีมอบสาส์นตราตั้ง และมอบเกียรติบัตรโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.3๐-๑๑.00 น. นายชัยรัตน์ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ และตัวแทนสถานศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
เข้าพิธีมอบสาส์นตราตั้งให้แก่ศูนย์ครอบครัวพอเพียงและชุมชน จากนั้นจึงมอบเกียรติบัตร
ผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู จำนวน ๑๘ แห่ง โดยมีวัตุประสงค์เพื่อขยายเครือข่าย
และส่งเสริมศักยภาพ ความช่วยเหลือ ความร่วมมือ โดยนำไปประยุกต์ในการทำงาน ให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียน ในแต่ละสถานศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

ภาพ Google Drive
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2565,00:06   อ่าน 70 ครั้ง