ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล (Open House 2023)
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 เวลา 08.0๐ น. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จัดเปิดบ้านการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
(Open House 2022)  ประจำปีการศึกษา  2565 การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายชัยรัตน์  เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียน
และบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนสตรีชัยภูมิ และโรงเรียนในสหวิทยาเขตพญาแล เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนสตรีชัยภูมิได้
จัดตั้งศูนย์สหวิทยาเขตพญาแล รวมถึงทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงMOU ในอีกวาระหนึ่งด้วย
ณ อาคารโดมเตชะธัมโม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

ภาพ Openhouse  Google Drive
https://drive.google.com/drive/folders/1HLvUs5TtizrX1_NiN0cGIBTnmFc4DDCc?usp=sharing : 


ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสหวิทยาเขตพญาแล Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1oI_nNw-J0YcTT_yuJu6mS-gOhrNUG6X0?usp=sharing
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,17:19   อ่าน 622 ครั้ง