ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมมหกรรม รวมพลคนทูบีนัมเบอร์วัน 2566
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ นำโดย นายชัยรัตน์  เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้นำคณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เข้าร่วมมหกรรม “รวมพลคนทูบีนัมเบอร์วัน 2566
โดยมี นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดและนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์
“รวมแสดงพลังพลเมืองชัยภูมิ ไม่ทนต่อยาเสพติด” จากนั้นร่วมออกกำลังกายประกอบบทเพลง TO BE NUMBER ONE
พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วน กลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งนี้ เป็นการรวมพลัง สร้างกระแส
สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว หมู่บ้านและชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ภาพกิจกรรมจากเขตพื้นที่
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,11:54   อ่าน 190 ครั้ง