ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(หลักสูตรฐานสมรรถนะ)
วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามฐานสมรรถนะสู่กระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ
จากนั้น จึงได้มอบโล่ครูดีศรีม่วงเหลืองและครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งในการอบรม ทางโรงเรียนได้เชิญทีมวิทยากร
นำโดย ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะวิทยากร ให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสมรรถนะ แบบ แบบ ACTIVE LEARNING ให้แก่คณะครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ณ หอประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ


ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 8 พฤษภาคม
วันที่ 9 พฤษภาคม

โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2566,18:51   อ่าน 139 ครั้ง