ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
นักเรียนสามารถเข้าประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละรายวิชาได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTiwdKo-sDnYUyVOOmYxfgWQfF7QO_LqJsOawmdSBVU5ssxw/viewform จะเป็นข้อมูลพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 928 ครั้ง