ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันฟิสิกส์ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 64
ประกาศราคากลางกิจกรรมก่อสร้างห้องน้ำครู ชาย/หญิง
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิเรื่อง การสอบแข่งขัน PRE-SatriChaiyaphum
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 64
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียน
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 64
ผลสอบกิจกรรมคณิตศาสตร์สู้ชุมชน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ปี 2564
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 64
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง covid-19(ฉบับที่ 2)
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคร
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
ประกาศกิจกรรมทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ คณิตสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (บ้านพักครู)
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 63
ประกาศราคากลางกิจกรรมปรับปรุงโรงจอดรถโรงเรียน
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมฯ กิจกรรมทาสีหอประชุมเอนกประสงค์ 1
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 63
แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรโครงการ ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ - จีน
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 63
แจ้งประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 63