ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นที่ 1 ไม่ประจำทาง นำนักเรียนชั้น ม.1 ไปทัศนศึกษา
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 62
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อโต๊ะพับขาวพร้อมผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ที่นั่ง
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 62
ประกาศผลการสอบแข่งขัน
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 62
ประกาศการสอบแข่งขัน"อังกฤษสู่ชุมชน" ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 62
ประกาศผลการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2562
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 62
คะแนนสอบการแข่งขันวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2562
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 62
ประกาศ รายละเอียดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 62
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ห้องสตูดิโอ
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 62
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ IEP 322
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 62
ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 62
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 62
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 62
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 62
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 62
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 62
แก้ไขประกาศ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 62
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 62
สถิติการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 62