ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 62
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 62
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 62
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 62
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ม.4 มอบตัว
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 62
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ม.1 เพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 มอบตัว
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 62
ประกาศนักเรียน ม.1 มอบตัว
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 62
แก้ไขประกาศ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 62
ประกาศเรียกลำดับสำรอง(เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 62
เรียกนักเรียนที่ได้ลำดับสำรอง(เพิ่มเติม) รายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤ
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 62
ประกาศผลสอบเข้า ม.4
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 (เงื่อนไขพิเศษ)
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 (ตัวจริง)
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 (ในเขตพื้นที่บริการ จับฉลาก)
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 (สำรอง)
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 62