ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3172) 11 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2763) 11 เม.ย. 62
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ม.4 มอบตัว (อ่าน 813) 10 เม.ย. 62
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ม.1 เพิ่มเติม (อ่าน 778) 09 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 มอบตัว (อ่าน 1588) 08 เม.ย. 62
ประกาศนักเรียน ม.1 มอบตัว (อ่าน 1387) 06 เม.ย. 62
แก้ไขประกาศ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 491) 05 เม.ย. 62
ประกาศเรียกลำดับสำรอง(เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 733) 05 เม.ย. 62
เรียกนักเรียนที่ได้ลำดับสำรอง(เพิ่มเติม) รายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤ (อ่าน 654) 04 เม.ย. 62
ประกาศผลสอบเข้า ม.4 (อ่าน 2618) 03 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 (เงื่อนไขพิเศษ) (อ่าน 1140) 02 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 (ตัวจริง) (อ่าน 2870) 02 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 (ในเขตพื้นที่บริการ จับฉลาก) (อ่าน 1685) 02 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 (สำรอง) (อ่าน 3648) 02 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนม.3 เดิม สอบคัดห้องเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 1204) 29 มี.ค. 62
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 864) 29 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1508) 29 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 (อ่าน 712) 29 มี.ค. 62
สถิติการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 658) 28 มี.ค. 62
สถิติการรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 520) 28 มี.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 259) 26 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 596) 26 มี.ค. 62
ประกาศราคากลาง การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (อ่าน 146) 25 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 1105) 22 มี.ค. 62
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชาสัมพันธ์ (อ่าน 90) 22 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 616) 20 มี.ค. 62
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 502) 18 มี.ค. 62
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 310) 18 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 1282) 13 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 5761) 12 มี.ค. 62
ปฏิทินรับบนักเรียน ปีการศึกษา 2562(ฉบับแก้ไข) ปฏิทินรับบนักเรียน ปีการศึกษา 2562(ฉบับแก้ไข) (อ่าน 1243) 09 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม. 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 665) 07 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 850) 06 มี.ค. 62
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 238) 06 มี.ค. 62
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (ห้อง 543 และ 544) (อ่าน 123) 05 มี.ค. 62
ประกาศผลการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2562 (อ่าน 410) 04 มี.ค. 62
ประกาศผลการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2562 (อ่าน 256) 04 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 900) 21 ก.พ. 62
ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562(ฉบับแก้ไข) (อ่าน 1031) 21 ก.พ. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ECD) ด้วยวิธี e-bidding (อ่าน 154) 20 ก.พ. 62