ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 63
ประกาศราคากลางก่อสร้างหลังคาโดมด้านหลังโรงอาหาร
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 63
ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องปาริชาต
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซม ห้องดนตรี
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
ประกาศแจ้งการหยุดเรียน ในวัน พฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น.โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท สีขาว-ดำ
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 63
ประกาศเปิดเรียนเต็มรูปแบบ
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบ Online ห้องเรียนพิเศษ MEP/IEP
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางจัดซื้อและซ่อมบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยโรงรียนสตรีชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางจัดซื้อซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
ปฏิทินการเข้าเรียนในห้องเรียน กรกฎาคม - สิงหาคม กลุ่ม B
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
ปฏิทินการเข้าเรียนในห้องเรียน กรกฎาคม - สิงหาคม กลุ่ม A
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
ประกาศแบ่งห้องช่วงสถานการณ์โควิด-19
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
ประกาศห้องเรียน ม.4 ปี 2563
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
ประกาศห้องเรียน ม.1 ปี 2563
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ม.4 (เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบ ม.4
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63